Звітність

Зверніть увагу на те, що програмний засіб "КУРС: Школа" та портал "ІСУО" відповідають вимогам нормативних документів і можуть використовуватись для взаємодії з інформаційно-телекомунікаційною системою «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО») та програмно-апаратним комплексом «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»), що не потребує від користувачів додаткових дій - потрібна інформація буде передана до ІТС «ДІСО» та ПАК «АІКОМ» в автоматичному режимі.

Нормативно-правова база функціонування "ІСУО" та ІТС "ДІСО"

 • Наказ МОН України від 06.09.2022 №795 "Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р." Переглянути

 • Наказ ДОН ЗОДА від 15.09.2022 №289 "Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р." Переглянути

Інструкції щодо формування звітності в програмі "КУРС: Школа" та передачі її на портал "ІСУО"

 • Інструкція для органів управління освітою Переглянути

 • Інструкція для закладів середньої освіти щодо подання статистичної звітності в програмі "КУРС. Школа" Переглянути

 • Найбільш поширені питання по звіту ЗНЗ-1 Переглянути

 • Інструкція для закладів середньої освіти щодо подання звіту 83-РВК у програмі "КУРС. Школа" Переглянути

 • Особливості формування деяких полів у 83-РВК для ЗЗСО Переглянути

Інструкції щодо формування звітності в програмі "КУРС: Дошкілля" та передачі її на портал "ІСУО"

Форми звітності та інструкції до них:

 • ЗНЗ-1, 76-РВК

 • Наказ МОН України від 30.07.2021 №868 "Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення" (ЗНЗ-1, 76-РВК) Переглянути

 • 83-РВК

 • Наказ МОН України від 27.08.2018 №937 "Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення" (83-РВК) Переглянути

 • Форма 83-РВК Переглянути

 • 1-ЗСО

 • Наказ МОН України від 12.02.2007 №119 "Про затвердження форми звітності N 1-ЗСО "Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" та Інструкції щодо її заповнення" Переглянути

 • 77-РВК

 • Наказ МОН України від 27.08.2018 №938 "Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення" (77-РВК) Переглянути

 • Д-4, Д-6, Д-7-8, Д-9

 • Наказ МОН України від 07.10.2021 № 1072 "Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти" (Д-4, Д-6, Д-7-8, Д-9) Переглянути

 • 85-к

 • Наказ МОН України від 17.05.2021 №536 "Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення" Переглянути