Звітність

Зверніть увагу на те, що програмний засіб "КУРС: Школа" та портал "ІСУО" відповідають вимогам нормативних документів і можуть використовуватись для взаємодії з інформаційно-телекомунікаційною системою «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО») та програмно-апаратним комплексом «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»), що не потребує від користувачів додаткових дій - потрібна інформація буде передана до ІТС «ДІСО» та ПАК «АІКОМ» в автоматичному режимі

Нормативно-правова база функціонування "ІСУО", ІТС "ДІСО" та ПАК "АІКОМ"

Інструкції щодо формування звітності в програмі "КУРС: Школа" та передачі її на портал "ІСУО" 

Інструкції щодо формування звітності в програмі "КУРС: Дошкілля" та передачі її на портал "ІСУО" 

Форми звітності та інструкції до них: